ZVH30 - logo

Přihlášky ke 44. ročníku ZVH30

Ubytovatelé požadují čísla občanských průkazů a proto žádáme o vyplnění tohoto údaje na přihlášce.

Z důvodu nového nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) jsme do přihlášky vložili dva další souhlasy. V tuto chvíli tedy přihláška obsahuje:

  1. prohlášení – kde potvrzujete, že znáte svůj zdravotní stav a závodu se účastníte na vlastní odpovědnost
  2. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro potřeby ZVH30. Souhlas je potřebný pro zařazení závodníků do kategorií a zveřejnění výsledků a pro potřeby ubytování. Bez tohoto udělení souhlasu se nemůžete závodu účastnit.
  3. souhlas se zveřejněním fotografií a videa se zobrazením závodníků za účelem propagace závodu (např. na www stránkách v části fotogalerie). V případě, že účastníci nepotvrdí tento souhlas, bude fotogalerie zrušena. Není v našich silách fotografie třídit podle uděleného souhlasu.

Podrobné informace naleznete zde.

Vyplněné přihlášky odesílejte elektronicky na e-mailovou adresu: knihovna@pod.cz spolu s naskenovaným potvrzením o zaplacení poplatku za startovné a ubytování. Přihlášku lze odeslat i písemně ve formě dopisu.

Upozorňujeme zájemce o start na Zimní vodohospodářské třicítce, že termín uzávěrky hromadných přihlášek je 15.11.2018 a individuálních přihlášek 30.11.2018. Po tomto termínu bude ukončena možnost elektronického přihlašování. Vzhledem k omezené kapacitě ubytování si pořadatel vyhrazuje právo ukončit přihlašování i v dřívějším termínu a to v případě, že bude naplněna kapacita ubytování.