ZVH30 - logo

18.10.2022 - ZVH30 2023

Vážení sportovní přátelé!

Zveme Vás na 48. ročník Zimní vodohospodářské třicítky, který se bude konat dne 21. ledna 2023 jako obvykle na Rejvízu. Pro závodníky budou připraveny trasy 30 km pro muže a 20 km pro ženy.

Přihlášky je možno si stáhnout v sekci přihlášky - vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zašlete e-mailem na adresu uvedenou v propozicích závodu.

Termín uzávěrky hromadných přihlášek je 18.11.2022 a individuálních přihlášek 30.11.2022 nebo do naplnění limitu počtu závodníků - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlašování k závodu v případě naplnění limitu počtu závodníků. Zajišťují se vždy dva noclehy z pátku 20. ledna na sobotu 21. ledna a ze soboty 21. ledna na neděli 22. ledna. Zajištění noclehu na jednu noc není možné.

Na Vaši účast se těší organizátoři

Upozornění

ZVH30 je amatérským závodem a organizátoři jsou dobrovolníci, kteří organizaci zajišťují bezplatně a ve svém volném čase. Organizátoři se vždy snažili udělat maximum pro závod a pro pohodlí závodníků, i když se vždy vše nepovedlo tak, jak jsme si představovali. Proto se tímto obracím i na Vás závodníky, abyste to měli na paměti a snažili se nevyvolávat zbytečné spory mezi účastníky závodů a ubytovateli. Dle loňské zkušenosti, nám již někteří ubytovatelé nechtěli poskytnout ubytování. Pokud budete mít jakékoli připomínky, řešte je přes organizátory.