ZVH30 - logo

25.10.2018 - ZVH30 2019

Vážení sportovní přátelé!

Zveme Vás na 44. ročník Zimní vodohospodářské třicítky, který se bude konat dne 19. ledna 2019 jako obvykle na Rejvízu. Pro závodníky budou připraveny trasy 30 km pro muže a 20 km pro ženy.

Přihlášky je možno si stáhnout v sekci přihlášky - vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zašlete e-mailem na adresu: knihovna@pod.cz, nebo poštou na adresu uvedenou v propozicích závodu.

Termín uzávěrky hromadných přihlášek je 15.11.2018 a individuálních přihlášek 30.11.2018 nebo do naplnění limitu počtu závodníků - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlašování k závodu v případě naplnění limitu počtu závodníků. Zajišťují se vždy dva noclehy z pátku 18. ledna na sobotu 19. ledna a ze soboty 19. ledna na neděli 20. ledna. Zajištění noclehu na jednu noc není možné.

Telefonní kontakt: Elizabeth Trlicová: 596 657 233, Monika Gojová: 596 657 276.

Na Vaši účast se těší organizátoři