ZVH30 - logo

12.11.2021 - Zrušení 47. ročníku ZVH30 2022

Vážení sportovní přátelé a příznivci ZVH 30!

Velmi mě a celý organizační tým mrzí, že musíme další a to 47. ročník opět zrušit a to z následujících důvodů:

  • epidemie Covid-19 nabírá na síle a ani prognózy v souvislosti s připravovanými opatřeními vlády nepředpokládají do konce roku změnu k lepšímu,
  • někteří významní zaměstnavatelé z bezpečnostních důvodů již zakázali svým zaměstnancům účast na závodě,
  • s ohledem na další předpokládaná omezení, která nebudou splňovat ani mnozí organizátoři, bychom nebyli schopni zajistit řádnou organizaci závodu a je otázkou, zda by byli zaměstnavatelem uvolněni,
  • společenská část závodu by se nemohla uskutečnit vůbec.

S ohledem i na další skutečnosti, případné jiné komplikace a hlavně zdraví nás všech jsme se rozhodli zrušit závod ještě s dostatečným předstihem, abyste si mohli zavčas změnit plány na zimu.

Peníze, které již někteří z Vás nám poslali, Vám budou v nejbližší době zaslány zpět na účet, ze kterého přišly.

S pozdravem za organizátory

Vladimír Zdráhal, předseda Spolku Zimní vodohospodářská 30

2.11.2021 - ZVH30 2022

Vážení sportovní přátelé!

Zveme Vás na 47. ročník Zimní vodohospodářské třicítky, který se bude konat dne 22. ledna 2022 jako obvykle na Rejvízu, pokud to vládní epidemiologická opatření umožní. Pro závodníky budou připraveny trasy 30 km pro muže a 20 km pro ženy.

Přihlášky je možno si stáhnout v sekci přihlášky - vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zašlete e-mailem na adresu uvedenou v propozicích závodu.

Termín uzávěrky hromadných přihlášek je 15.11.2021 a individuálních přihlášek 30.11.2021 nebo do naplnění limitu počtu závodníků - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlašování k závodu v případě naplnění limitu počtu závodníků. Zajišťují se vždy dva noclehy z pátku 21. ledna na sobotu 22. ledna a ze soboty 22. ledna na neděli 23. ledna. Zajištění noclehu na jednu noc není možné.

Případné dotazy ohledně přihlášek směrujte na p. Čeplovou, tel. 584 402 055.

Na Vaši účast se těší organizátoři

Upozornění

ZVH30 je amatérským závodem a organizátoři jsou dobrovolníci, kteří organizaci zajišťují bezplatně a ve svém volném čase. Organizátoři se vždy snažili udělat maximum pro závod a pro pohodlí závodníků, i když se vždy vše nepovedlo tak, jak jsme si představovali. Proto se tímto obracím i na Vás závodníky, abyste to měli na paměti a snažili se nevyvolávat zbytečné spory mezi účastníky závodů a ubytovateli. Dle loňské zkušenosti, nám již někteří ubytovatelé nechtěli poskytnout ubytování. Pokud budete mít jakékoli připomínky, řešte je přes organizátory.