ZVH30 - logo

Zimní vodohospodářská třicítka 2021 - fotky

Spolek Zimní vodohospodářská třicítka 46. ročník závodu z důvodu řešení pandemie Covid 19 neorganizoval.