ZVH30 - logo

20.10.2016 - ZVH30 2017

Vážení sportovní přátelé!

Zveme Vás na 42. ročník Zimní vodohospodářské třicítky, který se bude konat dne 21. ledna 2017 jako obvykle na Rejvízu. Pro závodníky budou připraveny trasy 30 km pro muže a 20 km pro ženy.

Přihlášky je možno si stáhnout v sekci přihlášky - vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zašlete e-mailem na adresu: knihovna@pod.cz, nebo poštou na adresu uvedenou v propozicích závodu.

Termín pro přihlášení je 30.11.2016 - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlašování k závodu v případě naplnění limitu počtu závodníků.

Telefonní kontakt: Elizabeth Trlicová: 596 657 233, Ing. Roman Teuchner: 725 058 728

Na Vaši účast se těší organizátoři