ZVH30 - logo

9.10.2017 - ZVH30 2018

Vážení sportovní přátelé!

Zveme Vás na 43. ročník Zimní vodohospodářské třicítky, který se bude konat dne 20. ledna 2018 jako obvykle na Rejvízu. Pro závodníky budou připraveny trasy 30 km pro muže a 20 km pro ženy.

Přihlášky je možno si stáhnout v sekci přihlášky - vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zašlete e-mailem na adresu: knihovna@pod.cz, nebo poštou na adresu uvedenou v propozicích závodu.

Termín uzávěrky hromadných přihlášek je 15.11.2017 a individuálních přihlášek 30.11.2017 nebo do naplnění limitu počtu závodníků - organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlašování k závodu v případě naplnění limitu počtu závodníků. Zajišťují se vždy dva noclehy z pátku 19. ledna na sobotu 20. ledna a ze soboty 20. ledna na neděli 21. ledna. Zajištění noclehu na jednu noc není možné.

Telefonní kontakt: Elizabeth Trlicová: 596 657 233, Ing. Roman Teuchner: 725 058 728

Na Vaši účast se těší organizátoři